ตัวชี้วัดย่อย : จำนวนการร้องเรียนจากปัญหาผลกระทบการทำเหมืองแร่ (SOE65)